Engineering Partner

in search of excellence

QT SWISS Engineering należy do międzynarodowej grupy Swiss Group z siedzibami w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Od 2002r. świadczymy usługi w zakresie planowania, projektowania i oprogramowania linii produkcyjnych robotów w przemyśle motoryzacyjnym.

Doświadczenie

Oferujemy najnowsze rozwiązania z dziedziny robotyki. Specjalizujemy się w pracach z zakresu planowania procesów, symulacji, projektowaniu mechanicznym, programowaniu PLC, programowaniu robotów oraz instalacji elektrycznej.

Naszym priorytetem jest dynamiczny rozwój, który osiągamy przez wdrażanie innowacyjnych technologii takich jak: wirtualne uruchomienie, general engineer, czy skanowanie 3D.

Zespół

Nasz zespół liczący ponad 550 specjalistów, realizuje projekty dla największych koncernów motoryzacyjnych na całym świecie: BMW, VW, Audi, Mercedes, Jaguar, Tesla. Tworzymy zaawansowane koncepcje dla klientów oraz jesteśmy zintegrowani w ich struktury organizacyjne. Mamy świadomość, że sukces naszej firmy zapewnia zmotywowany i kreatywny zespół pracowników, dlatego ponad 90% z nich posiada dyplom uniwersytecki, a my zapewniamy wszystkim równe możliwości awansu i rozwoju osobistego.

Nasze wartości

Nasi klienci stanowią podstawę naszej działalności. Działamy w oparciu o partnerskie relacje, odpowiadając na potrzeby klienta i zapewniając najwyższą jakość usług. Profesjonalne zarządzanie projektem oraz komunikacja sprawia, że wykonanie naszych usług wykracza poza tzw. „dobre samopoczucie” klienta.

Innowacje i rozwój

Jasne struktury organizacyjne, ścisła lojalność klientów i ciągły rozwój naszych kluczowych kompetencji są dla nas szczególnie ważne i stanowią podstawę naszego sukcesu. Aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku i nadążać za rozwojem techniki, stale poszerzamy naszą gamę produktów, wprowadzając nowe technologie i zarządzając nimi. Strategia rozwoju Swiss Group ukierunkowana jest na „dążenie do doskonałości” – zgodnie z naszym hasłem: In search of excellence. Realizacja strategii opartej na stałej współpracy z partnerami oraz poszerzanie kompetencji umocniły naszą pozycję na światowym rynku. Osiągnięcie tego stanu było możliwe dzięki wdrożeniu filozofii zarządzania projektami opartej na trzech zasadach:

Quality – Technology – Organization

Qualification – podnosimy kwalifikacje kadry zarządzającej i kładziemy nacisk na stały rozwój pracowników. Realizujemy to poprzez zatrudnianie odpowiedniej kadry, systematyczne planowanie i szkolenie na kursach oraz w trakcie prac na projektach.

Technology – kładziemy nacisk na stały rozwój technologii, dzięki czemu budujemy pozycję lidera w odkrywaniu nowych metod optymalizacji projektów, między innymi poprzez stosowanie w standardowym pakiecie naszej oferty nowatorskich usług: MRS (weryfikacja przebiegu czasu cyklu) oraz VIBN (wirtualne uruchomienie).

Organization – usprawnianie zarządzania projektami, planowanie i kontrola przebiegu procesów zgodnie z międzynarodowymi normami jakości ISO, monitoring online oraz wdrażanie nowych aplikacji do planowania budów i optymalizacji.

Zasady jakimi kierujemy się w naszej organizacji zebrane są w dokumencie Code of Conduct. Zapraszamy do zapoznania się z nim szczegółowo.

Zapraszamy do pobrania prezentacji firmowej: 

Zasięg świadczonych usług na świecie

Strategiczni partnerzy

Nasi klienci OEM2020 © QT Swiss Engineering | Wszystkie Prawa Zastrzeżone

GermanUSAPoland