Na podstawie art. 176 ust 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1228, ze zm.) Syndyk zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, z dnia 01.06.2023 r. o sygn. akt GL1G/GU/373/20223 została ogłoszona upadłość: QT Swiss Engineering Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000082441, NIP 8942640063, adres: ul. Zabrska 17, 44-100 Gliwice.

Postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą GL1G/GUp/17/2023 i będzie obsługiwane przez system teleinformatyczny Krajowego Rejestru Zadłużonych. Sygnatura akt zgłoszeń wierzytelności: GL1G/GUp-Zw/17/2023.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy wierzyciel osobisty upadłego powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości – czyli w tym przypadku w terminie 30 dni od ukazania się w Rejestrze (Krajowym Rejestrze Zadłużonych) obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosić syndykowi swoją wierzytelność. Rejestr jest dostępny pod adresem internetowym:

https://prs.ms.gov.pl/krz

a obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości w niniejszej sprawie ukazało się 01 czerwca 2023 r. Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się zatem w terminie do 03 lipca 2023 r. (pierwszy dzień roboczy po upływie 30 dni od obwieszczenia) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie upadłościowe (Krajowy Rejestr Zadłużonych). Jedynie wierzyciele wymienieni w art. 216aa ust.1 ustawy mogą dokonać zgłoszenia wierzytelności z pominięciem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości w języku polskim:

https://www.qt-swiss.eu/pl/wp-content/uploads/2023/06/QT-zawiadomienie.pdf

Instrukcja dotycząca zgłaszania wierzytelności w języku polskim:

https://www.qt-swiss.eu/pl/wp-content/uploads/2023/06/KRZ-instrukcja-zglaszania-wierzytelnosci.pdf

Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości w języku angielskim:

https://www.qt-swiss.eu/pl/wp-content/uploads/2023/06/QT-notification.pdf2022 © QT Swiss Engineering | Wszystkie Prawa Zastrzeżone